Parkregelement Recreatiepark Veenmeer/ Villapark Akenveen

 1. Alle gasten en bezoekers dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden en de auto/motor op het parkeerterrein bij de ingang van het park te parkeren.
 2. Iedere betreder van Recreatiepark Veenmeer/ Villapark Akenveen dient maatschappelijk aanvaardbaar gedrag te vertonen.
 3. Bij noodgevallen dient u (telefonisch) contact op te nemen met de receptie 0592-543625.
 4. Buiten de openingstijden en ’s nachts belt u ook de receptie, alleen voor noodgevallen.
 5. Op Recreatiepark Veenmeer/ Villapark Akenveen dient u stapvoets te rijden. De maximale snelheid is 10 km per uur. Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan om het terrein te verlaten of om van buiten naar uw parkeerplaats te rijden.
 6. Op het park zijn huisdieren toegestaan, mits zij geen overlast veroorzaken en aangelijnd zijn. Uitwerpselen behoren door de eigenaar van het huisdier te worden verwijderd.
 7. Het is verboden vuur te stoken op het terrein.
 8. Tussen 22.00 uur ’s avonds en 09.00 uur ’s morgens is het niet toegestaan lawaai voort te brengen dat voor de overige gasten hinder kan opleveren.
 9. Het gebruik of dealen van drogerende middelen op het park is ten strengste verboden. De bewaking heeft toestemming van de directie om bij verdenking hiervan de desbetreffende persoon hierover na te vragen. Indien bezit wordt geconstateerd zal de desbetreffende persoon (personen) de toegang tot Recreatiepark Veenmeer/ Villapark Akenveen worden ontzegd.
 10. Muziek is, buiten de tijden van nachtrust, toegestaan mits die niet hoorbaar is voor andere gasten op het terrein.
 11. Het is toegestaan te barbequen mits de volgende regels in acht worden genomen.
  Gebruik een veilige barbecue, geen open vuur!
  Bij gebruik van een kolen barbecue dient u erop te letten dat de kolen geheel uitgebrand zijn alvorens ze in de vuilafvoer container te werpen.
  Plaats de barbecue op een veilige plaats.
  Houd een emmer water bij de hand.
  Gebruik nooit spiritus om de barbecue aan te maken.
  Bij langdurig aanhoudende droogte mag op last van de brandweer niet gebarbecued worden.
  Informatie omtrent een eventueel barbecueverbod wordt bekend gemaakt via de kabelkrant.
 12. Wij willen het park in het belang van iedereen graag ordelijk en netjes houden. Wij vragen u vriendelijk doch dringend het park, inclusief uw eigen kavel, schoon en netjes te houden. Uw afval dient u in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Er dient geen zichtbare vuilnis en/of glaswerk rond uw villa aanwezig te zijn.
 13. Bij beschadiging van eigendommen van het park kunt u aansprakelijk worden gesteld.
 14. De directie heeft geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten.
 15. Bij het niet naleven van dit reglement kan de directie besluiten gasten te verwijderen van het terrein of hen de toegang ontzeggen, zonder restitutie van de verschuldigde huursommen.
 16. Vissen is alleen toegestaan in de visvijver.

Voor meer informatie en een gedetailleerd regelement kunt u contact opnemen met de receptie